Chính sách bảo mật

Trung tâm Gia sư eTutor cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng và đảm bảo sự riêng tư và an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của Trung tâm Gia sư eTutor, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của quý khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng và liên hệ với quý khách hàng khi cần thiết.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng, quản lý tài khoản và liên hệ với quý khách hàng khi cần thiết. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để phát triển và cải thiện các dịch vụ của mình.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng với bên thứ ba trừ khi được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật. Chúng tôi cũng không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng và sử dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách hàng được bảo vệ đúng cách bằng cách sử dụng các công nghệ và tiêu chuẩn an ninh công nghệ thông tin hiện đại.

Liên hệ

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên hệ về chính sách bảo mật của Trung tâm Gia sư eTutor, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình từ thời điểm này đến thời điểm khác. Quý khách hàng nên kiểm tra trang web của chúng tôi để cập nhật chính sách bảo mật mới nhất. Nếu quý khách hàng tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo mật, có nghĩa là quý khách hàng đồng ý với các thay đổi đó.

Kết luận

Chính sách bảo mật của Trung tâm Gia sư eTutor cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng và đảm bảo sự riêng tư và an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để cung cấp dịch vụ và liên hệ với quý khách hàng khi cần thiết, và không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng và sử dụng các biện pháp an ninh để đảm bảo thông tin cá nhân của quý khách hàng được bảo vệ đúng cách.

5/5 - (10 bình chọn)